003/04043/14

Usługi w zakresie konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń klimatyzacyjnych wentylacyjnych oraz przynależnych instalacji na obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

 

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.03-03-2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 11 marca 2014 r.

2.03-03-2014Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.07-03-2014Odpowiedzi na pytania
4.07-03-2014SIWZ - wersja edytowalna- w formacie Word - na prośbę Wykonawców
5.07-03-2014Kalkulacja ceny ofertowej - dotyczy modułu I -Załącznik nr 1 i 2 do Formularza nr 7 - w formacie Excel- na prośbę Wykonawców
627-03-2014Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej