003/30003/19

Wykonanie tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski na potrzeby strony internetowej

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.10-04-2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 19 kwietnia 2019r.

2.10-04-2019r.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.10-04-2019r.Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej
4.16-04-2019r.Odpowiedzi na pytania
5.19-04-2019r.Informacja z otwarcia ofert
6.08-05-2019r.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej