006/07001/14

Druk książek i okładek opatrzonych nr ISBN i ISSN

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.27-02-2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 11 marca 2014 r.

2.27-02-2014Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.21-03-2014Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej