007/04039/14

Usługi w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji sanitarnych i ciepłowniczych w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.20-02-2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 28 lutego 2014 r.

2.20-02-2014Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.13-03-2014Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej