009/04043/14

Usługi w zakresie przeglądu gwarancyjnego

systemu detekcji gazów (CO i LPG)

 

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
102-04-2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 11 kwietnia 2014

202-04-2014Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
330-04-2014Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej