013/00000/14

Świadczenie usług w zakresie rezerwacji sprzedaży i dostawy biletów lotniczych

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.19-05-2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 27 maja 2014 r.

2.19-05-2014Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.02-06-2014Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej