032/04039/14

Usługi w zakresie eksploatacji i konserwacji urządzeń i instalacji sanitarnych w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w podziale na moduły

Lp. DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.07-11-2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 18 listopada 2014r.

2.07-11-2014Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.03-12-2014Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej