BZP/005/22015/19

Realizacja usług wartościowania stanowisk pracy i budowy systemu wynagrodzeń zasadniczych

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.25-04-2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

2.25-04-2019r.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.25-04-2019r.Formularze do SIWZ w wersji edytowalnej
4.30-04-2019r.Pismo dotyczące zmiany treści SIWZ
5.30-04-2019r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Nowy termin otwarcia ofert: 14 maja 2019r.

6.10-05-2019r.Odpowiedź na pytanie
7.15-05-2019r.Informacja z otwarcia ofert
8.31-05-2019r.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej