BZP/011/22016/19

Realizacja usług Assessment Center i Development Center w grupie pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz wybranych pracowników wykonawczych

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.01-07-2019r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania ofert: 9 lipca 2019r.

2.01-07-2019r.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.01-07-2019r.Formularze w wersji edytowalnej
4.03-07-2019r.Odpowiedzi na pytania (1)
5.04-07-2019r.Odpowiedzi na pytania (2)
6.05-07-2019r.Odpowiedzi na pytania (3)
7.09-07-2019r.Informacja z otwarcia ofert
8.31-07-2019r.Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej