Dostawy

017/06005/13

Dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI)


Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
129-05-2013Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 9 lipca 2013 r.
231-05-2013Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
326-06-2013Odpowiedzi na pytania
426-06-2013Formularz nr 4 - po wprowadzonej zmianie
5.07-08-2013Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej