Dostawy

018/06005/13

Dostawa systemu zarządzania treścią i systemu telekonferencyjnego na potrzeby Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI).


Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.30-07-2013

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 10 września 2013r.

2.03-08-2013Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.07-08-2013Ogłoszenie dodatkowych informacji
4.27-08-2013Odpowiedzi na pytania
5.17-09-2013Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej