Dostawy

019/06005/13

Dostawa platformy wirtualizacyjnej i innego sprzętu na potrzeby Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI)


Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.20-06-2013

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 02 sierpnia 2013 r.

2.22-06-2013Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
303-07-2013Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego
4.03-07-2013Kopia odwołania
5.05-07-2013Odpowiedzi na pytania
6.05-07-2013Odpowiedzi na pytania II
7.15-07-2013Odpowiedzi na pytania III
8.17-07-2013Odpowiedzi na pytania IV
9.04-09-2013

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej