Dostawy

027/01005/13

Dostawa wyposażenia meblowego na potrzeby Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w modułach.


Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.10-07-2013

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 20 sierpnia 2013 r.

2.11-07-2013Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.11-07-2013Formularz nr 4a - Kalkulacja ceny ofertowej modułu I (wersja edytowalna)
4.11-07-2013Formularz nr 4b -  Kalkulacja ceny ofertowej modułu II (wersja edytowalna)
5.15-07-2013Ogłoszenie dodatkowych informacji
6.24-07-2013Odpowiedź na pytanie
7.30-08-2013Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej