Dostawy

031/21001/13

Dostawa materiałów do działalności reklamowej i promocyjnej


Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.19-08-2013

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 27 sierpnia 2013r. 

2.19-08-2013Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.23-08-2013Odpowiedzi na pytania
4.23-08-2013Kalkulacja Ceny Ofertowej- Formularz nr 3B- po zmianach
5.13-09-2013Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej