Dostawy

035/06006/13

Dostawa akcesoriów komputerowych i materiałów na potrzeby magazynu i serwisu.


Lp. DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.02-09-2013

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 10 września 2013 r.

2.02-09-2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3.03-09-2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja edytowalna

4.19-09-2013Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej