Usługi

022/06060/13

Zakup usługi dostępu do bazy danych informacji ekonomicznych


Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.10-06-2013

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 18 czerwca 2013 r.

2.10-06-2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3.08-07-2013Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej