Usługi

028/07001/13

Druk książek i okładek opatrzonych nr ISBN i ISSN


Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.08-07-2013

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 16 lipca 2013r.

2.08-07-2013Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3.15-07-2013Odpowiedzi na pytania
4.29-07-2013Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej