Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla kadry zarządzającej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z zakresu:- podnoszenia miękkich kompetencji przywódczych, - zarządzania strategicznego

RKK 011/22003/18


Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.10-08-2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

2.10-08-2018r.Formularze w wersji edytowalnej
3.20-08-2018r.

Informacja o przesunięciu terminu składania oraz otwarcia ofert

Nowy termin otwarcia ofert: 24 sierpnia 2018r.

4.27-08-2018r.Informacja z otwarcia ofert
5.05-11-2018r.Informacja o udzieleniu zamówienia