Realizacja usługi hotelarskiej obejmującej: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników warsztatów dla kadry kierowniczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz wynajem sal z niezbędnym wyposażeniem, w których warsztaty zostaną przeprowadzone

RKK/023/22005/18


Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.06-11-2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 14 listopada 2018r.

2.06-11-2018r.Formularze i Załączniki w wersji edytowalnej
3.09-11-2018r.Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - pismo
4.09-11-2018r.Formularz nr 4 - Kalkulacja ceny ofertowej zawierający zmiany
5.15-11-2018r.Informacja z otwarcia ofert
6.28-11-2018r.Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego