Usługa przeprowadzenia warsztatów dla studentów czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I stopnia wybranych kierunków w modułach.

AZD/021/03012/18


Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.04-10-2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 12 października 2018r.

2.04-10-2018r.Formularze i załączniki w wersji edytowalnej
3.15-10-2018r.Informacja z otwarcia ofert
4.23-11-2018r.Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego