Realizacja usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej i administracyjnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

RKK 014/22003/18


Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.27-08-2018r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 11 września 2018r.

2.27-08-2018r.Formularze w wersji edytowalnej
3.06-09-2018r.Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu
4.13-09-2018r.Informacja o nieudzieleniu zamówienia