Usługa całodobowej ochrony i dozoru budynku "P" Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Pułaskiego 25

_


Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.06-02-2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Data otwarcia: 14 lutego 2017r.

2.06-02-2017Załącznik do ogłoszenia na usługi społeczne - SIWZ
3.08-02-2017Odpowiedzi na pytania
4.08-02-2017Załącznik nr 1 i 2 do SIWZ - wersja edytowalna
5.24-02-2017Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne