Usługa ochrony, dozoru, monitoringu obiektów oraz terenów zewnętrznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zlokalizowanych w Katowicach i Rybniku

-


Lp.DataNazwa dokumentuDo pobrania
1.09-08-2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Otwarcie ofert: 18 sierpnia 2017 r.

2.09-08-2017Załącznik do ogłoszenia na usługi społeczne - SIWZ
3.09-08-2017Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
4.09-08-2017Załącznik nr 2 - Projekt umowy
5.09-08-2017Formularze nr 1, 1A, 2, 3 w wersji edytowalnej
6.16-08-2017Odpowiedzi na pytania (1)
7.17-08-2017Odpowiedzi na pytania (2)
8.30-08-2017Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia