Centrum Badawcze Społecznego Dialogu Pracy

bud. E, pok. 416, 417
ul. 1-go Maja 47
40-227 Katowice
tel. +48 32257-7505
e-mail: cbsdp@ue.katowice.pl