Informacje wstępne

Społeczny Dialog Pracy jest Drogą prowadzącą do uzyskania społecznej akceptacji dla koniecznych w naszym kraju reform. Bez tej akceptacji reformy nie mogą być skutecznie przeprowadzone.W ujęciu szerszym - Społeczny Dialog Pracy służy budowie demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego.Centrum Badawcze Społecznego Dialogu Pracy jest jednostką naukową Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zadaniem Centrum jest badanie i promowanie społecznego dialogu pracy pomiędzy pracownikami a pracodawcami z udziałem władz lokalnych w procesie restrukturyzacji gospodarki na Górnym Śląsku i w Zagłębiu.