Kierunki działania

Głównymi kierunkami działania Centrum są:

  1. prowadzenie badań naukowych, dotyczących Społecznego Dialogu Pracy, z udziałem specjalistów z różnych dziedzin nauki, zwłaszcza prawników, ekonomistów, politologów, socjologów;
  2. upowszechnianie wiedzy na temat Społecznego Dialogu Pracy oraz jego politycznych, gospodarczych, społecznych i prawnych uwarunkowań, zwłaszcza wśród Partnerów Społecznych;
  3. udzielanie pomocy Partnerom Społecznym w prowadzeniu Dialogu Pracy, zarówno w fazie przygotowawczej, jak i w toku prowadzonych rozmów i negocjacji na poziomie przedsiębiorstwa i w szerszym zasięgu - terytorialnym lub branżowym;
  4. prowadzenie naukowej współpracy międzynarodowej, w celu wykorzystania doświadczeń innych krajów oraz uczestniczenie w programach instytucji międzynarodowych w dziedzinie Społecznego Dialogu Pracy.