Zespoły badawcze

Zespoły badawcze powoływane do realizacji projektów składają się z pracowników naukowych między innymi z następujących katedr:

 • Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych
 • Katedry Bankowości i Finansów Międzynarodowych
 • Katedry Demografii i Statystyki Ekonomicznej,
 • Katedry Ekonomii
 • Katedry Finansów
 • Katedry Inwestycji i Nieruchomości
 • Katedry Inżynierii Wiedzy
 • Katedry Logistyki
 • Katedry Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego
 • Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego
 • Katedry Rachunkowości
 • Katedry Rynku i Konsumpcji
 • Katedry Statystyki
 • Katedry Transportu

CBiR realizując badania ogólnopolskie współpracuje z przeszkolonymi koordynatorami badań terenowych z następujących ośrodków w kraju:

 • Szkoła Główna Handlowa,
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Politechnika Gdańska,
 • Politechnika Białostocka,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Politechnika Łódzka,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis Univercsity w Nowym Sączu.