Publikacje

CBiTW do 2011 roku prowadziło działalność wydawniczą. Ukazało się 67 pozycji o łącznym nakładzie około 20 000 egzemplarzy. W wydawnictwach CBiE wyniki swoich badań zaprezentowało około 150 pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i ponad 250 naukowców z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich.

Wykaz wydanych publikacji:

 1. Tendencja w Ekonomii i Finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne, 2013
 2. Tendencja w Zarządzaniu. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne, 2013 
 3. Rynek informacji w woj. śląskim - diagnoza i perspektywy rozwoju, 2012
 4. Management & Gouvernance. Nr 5/2009, 2011
 5. E-consumer In Poland. Behaviours & Typology, 2011
 6. Management & Gouvernance. Nr 4/2009, 2010
 7. Management & Gouvernance. Nr 3/2009, 2010
 8. Konsument w Unii Europejskiej - Podobieństwa i różnice, 2010
 9. Zarządzanie Informatyka. Dylematy I kierunki rozwoju, 2010
 10. Ekonomia i finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, 2010
 11. Management & Gouvernance. Nr 2/2009, 2009
 12. Management & Gouvernance. Nr 1/2009, 2009
 13. Konsument. Gospodarstwo domowe. Rynek. Polska-Europa, 2009
 14. Zachowania konsumentów - stagnacja czy zmiana?, 2008
 15. Young people on the labour market in Czech Republic, Poland and Slovakia, 2008
 16. Handel i usługi. Diagnoza i perspektywy rozwoju w Polsce i województwie śląskim, 2008
 17. Zarządzanie. Współczesne problemy badawcze, 2008
 18. Ekonomia i finanse. Współczesne procesy badawcze, 2008
 19. Konsument. Gospodarstwo domowe. Rynek, 2007
 20. Zarządzanie-kierunki badań, 2006
 21. Finanse-kierunki badań, 2006
 22. Ekonomia - kierunki badań, 2006
 23. Konsument. Przedsiębiorstwo. Przestrzeń (tom 1), 2004
 24. Konsument. Przedsiębiorstwo. Przestrzeń (tom 2), 2004
 25. Komunikacja międzykulturowa w integrującej się Europie, 2004
 26. Wykorzystanie Internetu w marketingu, 2003
 27. Tendencje w handlu i sprzedaży w warunkach globalizacji, 2003
 28. Konsument na rynku. Postawy wobec produktów, 2003
 29. Internet w marketingu, 2003
 30. Teoria i praktyka marketingu handlowego. Wybrane problemy, 2002
 31. Sieć handlowo-usługowa Będzina, 2002
 32. Marketing w dydaktyce szkół wyższych teraźniejszość i przyszłość, 2002
 33. Konsumpcja – Rynek – Marketing,  2002
 34. Konsument i przedsiębiorstwo w otoczeniu wielokulturowym (wyniki badań), 2002
 35. Marketing - współczesne obszary. Badania i zastosowania, 2002
 36. Konsument – Przedsiębiorstwo – Przestrzeń (tom 1), 2002
 37. Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej. Relacje, prawidłowości, porównanie międzynarodowe, 2001
 38. Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej - relacje, prawidłowości, porównania międzynarodowe, 2001
 39. Strategie przedsiębiorstw handlowych w warunkach globalizacji rynku, 2001
 40. Konsument i przedsiębiorstwo w otoczeniu wielokulturowym. Podstawy teoretyczno-metodyczne, decyzje marketingowe, 2001
 41. Konsument i przedsiębiorstwo w otoczeniu wielokulturowym, 2001
 42. Behaviour of market entities in Poland and the process of european integration – Resume, 2001
 43. Zarządzanie. Informatyka. Dylematy i kierunki rozwoju, 2000
 44. Zachowania podmiotów rynkowych a proces integracji Polski z Unią Europejską (aspekt metodyczny), 2000
 45. Marketingowe procesy dostosowawcze przedsiębiorstw do funkcjonowania w warunkach integracji z Unią Europejską, 2000
 46. Marketing - współczesne obszary badania i zastosowania, 2000
 47. Postawy konsumentów wobec produktów krajowych i zagranicznych, 1999
 48. Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej (wersja ang), 1999
 49. Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej (tom 1), 1999
 50. Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej (tom 2), 1999
 51. Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Sieci Krajów Grupy Wyszechradzkiej, 1999
 52. Models of households and enterprises behaviour (200-2010 – Resume), 1998
 53. Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (lata 2000-2010), 1998
 54.  Konsument - Przedsiębiorstwo - Przestrzeń (tom 1), 1998
 55. Konsument - Przedsiębiorstwo - Przestrzeń (tom 2), 1998
 56. Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych, 1998
 57. Zachowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (prawidłowości, determinanty), 1997
 58. Konsument - Przedsiębiorstwo – Rynek, 1997
 59. Konsument - Przedsiębiorstwo – Przyszłość, 1997
 60. Absolwent Uczelni Ekonomicznej wobec wyzwań XXI wieku, 1997
 61. Teodor Kramer - Mistrz - Nauczyciel – Twórca, 1996
 62. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie, 1996
 63. Planowanie marketingowe, 1996
 64. Przedsiębiorstwo - Marketing – Strategie, 1995
 65. Badania marketingowe. Przykłady, zastosowania, 1996
 66. Drogi polskiego marketingu, 1996
 67. Konsument. Przedsiębiorstwo. Rynek, 1996