Zadania

Zadania, dla których powołano CBiR to:

  1. pozyskiwanie i realizacja projektów naukowo-badawczych i eksperckich dla praktyki gospodarczej,
  2. realizacja projektów naukowo-badawczych na potrzeby działalności statutowej/grantowej innych uczelni wyźszych w kraju,
  3. realizacja projektów naukowo-badawczych dla jednostek organizacyjnych, pracowników oraz doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
  4. organizowanie i integracja zespołów realizujących projekty naukowo-badawcze i eksperckie,
  5. promowanie środowiska naukowo-badawczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz osiągnięć badawczych jego pracowników,
  6. prowadzenie praktyk dla studentów i staży dla pracowników naukowych,
  7. gromadzenie i przetwarzanie informacji na potrzeby sporządzania raportów, diagnoz i ekspertyz dotyczących funkcjonowania podmiotów rynkowych oraz aktualnych problemów ekonomicznych,
  8. tworzenie trwałych form współpracy pomiędzy nauką a praktyką gospodarczą.