Informacje o Nas

Centrum Badań i Rozwoju - CBiR (do 25.03.2015 Centrum Badań i Ekspertyz ) rozpoczęło swoją działalność w 1995 roku i funkcjonuje jako ogólnouczelniana jednostka organizacyjna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Założycielką oraz wieloletnim Dyrektorem Centrum Badań i Ekspertyz była prof. dr hab. Zofia Kędzior.

Misją CBiR jest integracja środowiska naukowo-badawczego w procesie świadczenia profesjonalnych usług badawczych, konsultacyjnych i edukacyjnych.

CBiTW jest zarejestrowane w „Central Consultancy Register PHARE/TACIS” w Brukseli. No POL-20548.

Od 1998 roku jednostka należy do Sieci Krajów Grupy Wyszehradzkiej (Réseau PGV).Od 1998 roku jednostka należy do Sieci Krajów Grupy Wyszehradzkiej (Réseau PGV).

Dyrektor CBiR dr hab. Robert Wolny należy do Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.

W skład Centrum Badań i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wchodzi Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń oraz Dział Badań, Ekspertyz i Konsultingu.