Przejdź do menu Przejdź do treści

Budynek L - Katowice, ul. 1 Maja 47

Wejście do budynku
Wstęp do budynku możliwy jest poprzez dwa wejścia za pośrednictwem budynku E. Nie są one dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Portiernia – portiernia jest wspólna dla budynku E i L, zlokalizowana jest po lewej stronie od wejścia głównego do budynku E, za schodami, tel. 32-257-71-95.

Parking 
Parking jest ogólnodostępny od ul. 1 Maja (brak wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością ruchową).

Korytarze
Szerokość korytarzy pozwala na poruszanie się na wózku na danej kondygnacji. Łącznik między budynkami E i L jest niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Winda
Brak

Szatnia
W budynku znajduje się szatnia. Jest ona niedostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową.

Toalety
Toalety są niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostosowania w budynku
Portiernia, szatnia oraz miejsca bezpośredniej obsługi interesantów wyposażone są w pętle indukcyjne wspomagające słyszenie.

Pies asystujący/przewodnik
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Inne
Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. 

W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Student/doktorant niesłyszący lub niedosłyszący ma możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dniu przed planowaną wizytą.

Dołącz do nas

Nasi partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3