Przejdź do menu Przejdź do treści

Procedury dla formularzy online

Aby skorzystać z jakiejkolwiek pomocy oferowanej przez Uczelnię należy zarejestrować się w Centrum Dostępności.

KROK 1

Należy wypełnić Formularz Rejestracyjny. Dokument ten automatycznie zostanie przesłany na Państwa mail. Jest to jedyny formularz, który po wydrukowaniu i odręcznym podpisaniu muszą Państwo osobiście dostarczyć do Centrum wraz z kopią dokumentacji medycznej potwierdzającej Państwa stan zdrowia (oryginał do wglądu). W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się przesłanie dokumentów listem poleconym na adres: 

Formularz Rejestracyjny wypełniają Państwo tylko raz (chyba, że ulegnie zmianie Państwa stan zdrowia). 

KROK 2

Należy wypełnić Wniosek o przyznanie wsparcia. Jest to formularz, w którym znajdziecie Państwo wszystkie formy wsparcia oferowane przez Uczelnię. Nie ma potrzeby drukowania tego dokumentu.


CO DALEJ?

  1. Centrum Dostępności w terminie do 7 dni od otrzymania podpisanego przez organy decyzyjne Wniosku, przekazuje informację studentowi pocztą elektroniczną lub telefonicznie o przyznanym (lub nie) wsparciu.
  2. Student odbiera decyzję o przyznanym wsparciu w Centrum Wsparcia.
  3. Student samodzielnie podejmuje decyzję o poinformowaniu o swoich uprawnieniach prowadzących zajęcia. W wyjątkowych okolicznościach związanych ze stanem zdrowia studenta i na jego prośbę - to Centrum informuje prowadzących zajęcia o uzyskanych przez studenta uprawnieniach.
  4. Studentowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji. Odwołać się można pisemnie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) w terminie do 14 dni od daty otrzymania negatywnej decyzji.

W sprawach związanych z odmową przyznania świadczenia dot. wjazdu na wewn. parking, dostosowania materiałów, udostępnienia materiałów dydaktycznych, dostosowania warunków zaliczeń i egzaminów odwołać należy się do Prorektora ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem. 

W innych sprawach, w szczególności wymienionych w Zarządzeniu nr 174/21 z dnia 15 grudnia 2021 odwołać należy się do Rektora UE Katowice.

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3