Przejdź do menu Przejdź do treści

Pomoc materialna dla studentów

Możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej mają studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uczestnicy studiów doktoranckich.

Formy pomocy materialnej:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogi,
  • stypendium rektora ,
  • stypendium ministra.

Przypominamy, że Centrum nie zajmuje się udzielaniem pomocy materialnej. Pomoc tą udziela Dziekanat Kolegium Studiów. Student z niepełnosprawnością jest uprawniony do wszystkich świadczeń przysługujących studentom pełnosprawnym oraz dodatkowo do otrzymywania stypendium dla osób z niepełnosprawnością. Szczegóły w zakładce Stypendium dla osób z niepełnosprawnością.  

Dołącz do nas

Akredytacje i partnerzy

logotyp efmd
logotyp ceeman
logotyp hr
logotyp cima
logotyp eaie
logotyp bauhaus4
logotyp progres3