Przejdź do menu Przejdź do treści

Terminy składania wniosków o stypendia

Terminy składania wniosków o stypendia w roku akademickim 2022/2023

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnością wraz z kompletem dokumentów można składać od 5 września 2022 r.

Informacje na temat składania wniosków dla studentów studiujących w Katowicach: 

W celu złożenia wniosku o stypendium należy umówić się przez kalendarz google do osoby obsługującej dany kierunek studiów. Spotkanie należy umówić z maila w domenie uekat, w opisie wpisując: imię i nazwisko, aktualny kierunek studiów, rodzaj stypendium.

Rodzaje spotkań w kalendarzu google:

  1. socjalne/zapomoga – dla studentów składających wnioski o stypendium socjalne i/lub zapomogę
  2. rekt/niepełnospr. – dla studentów składających wnioski o stypendium rektora i/lub stypendium dla osób niepełnosprawnych.

W przypadku jednoczesnego składania wniosków o stypendia socjalne/zapomogi wraz ze stypendium rektora/dla osób niepełnosprawnych należy wybrać spotkanie o nazwie socjalne/zapomoga.

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych (wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności) w formie skanu należy składać mailowo na adres osoby obsługującej świadczenia dla studentów na danym kierunku studiów.

W przypadku złożenia kompletnego wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych po 20 października, okres, za który jest wypłacane stypendium, ulegnie odpowiednio skróceniu i będzie liczony od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony kompletny wniosek o przyznanie stypendium.

 WAŻNE!

Wniosek o zapomogę, stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych wraz z kompletem dokumentów student może złożyć w każdym czasie roku akademickiego w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do otrzymania w/w form pomocy materialnej.Dołącz do nas

Nasi partnerzy