Microsoft Imagine

Program Microsoft Imagine Premium, umożliwia korzystanie z oprogramowania firmy Microsoft studentowi/pracownikowi uczelni w realizowanym przez niego procesie dydaktycznym. Obejmuje on między innymi systemy operacyjne Windows.

W ramach programu, firma Microsoft nie udostępnia pakietu MS Office.

 

Procedury korzystania z programu Imagine:

Każdy Użytkownik przystępujący do programu, powinien mieć założony e-mail uczelniany. Pracownik powinien posiadać konto pocztowe na serwerze uczelnianym w domenie: ue.katowice.pl.


Konta dla studentów są zakładane automatycznie w usłudze Google Apps w domenie: edu.uekat.pl.


Użytkownik podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie w bazach danych Centrum Informatycznego oraz przez Spółkę Microsoft Corporation i inne podmioty współpracujące z nią w ramach programu Microsoft Imagine Premium.

 

Użytkownik ponadto zobowiązuje się do wykorzystywania dostępnego w portalu Microsoft Imagine oprogramowania wyłącznie do celów dydaktycznych oraz naukowych w rozumieniu zasad określonych w Licencji:

https://imagine.microsoft.com/en-us/About/LicenseAgreement

oraz powinien zapoznać się z zasadami prywatności firmy Microsoft zgodnie z Microsoft Privacy Statement dostępnymi na stronie:

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement/

 

Aby skorzystać z programu Microsoft Imagine Premium, należy:

krok 1: Wypełnić formularz elektroniczny.

            UWAGA! Studenci po uwierzytelnieniu za pomocą konta w domenie @edu.uekat.pl aktywują

            usługę ELMS, wciskając klawisz WŁĄCZ. Jeżeli usługa była już aktywowana wcześniej, należy   

            przejść dalej.

 

krok 2: Wypełnić i podpisać formularz zobowiązania oraz złożyć go w pokoju 4/15 CNTI

            UWAGA! Celem sprawdzenia danych osobowych podanych w zobowiązaniu,

            użytkownik musi posiadać dowód osobisty, a w przypadku gdy jest on studentem,

            dodatkowo legitymację studencką. 

 

krok 3: Czekać na potwierdzenie elektroniczne o założonym koncie w portalu

            Microsoft Imagine.

 

krok 4: W razie nieotrzymania potwierdzenia na maila uczelnianego w ciągu tygodnia,

            należy zgłosić to w pokoju 4.15 CNTI.