Microsoft Imagine

UWAGA! W związku z migracją przez firmę Microsoft usługi Imagine na platformę Azurre, dotychczasowa procedura zakładania kont zostaje wstrzymana do odwołania!

Program Microsoft Imagine Premium, umożliwia korzystanie z oprogramowania firmy Microsoft studentowi/pracownikowi uczelni w realizowanym przez niego procesie dydaktycznym. Obejmuje on między innymi systemy operacyjne Windows.

W ramach programu, firma Microsoft nie udostępnia pakietu MS Office.

 

Procedury korzystania z programu Imagine:

Każdy Użytkownik przystępujący do programu, powinien mieć założony e-mail uczelniany. Pracownik powinien posiadać konto pocztowe na serwerze uczelnianym w domenie: ue.katowice.pl.


Konta dla studentów są zakładane automatycznie w usłudze Google Apps w domenie: edu.uekat.pl.


Użytkownik podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie w bazach danych Centrum Informatycznego oraz przez Spółkę Microsoft Corporation i inne podmioty współpracujące z nią w ramach programu Microsoft Imagine Premium.

 

Użytkownik ponadto zobowiązuje się do wykorzystywania dostępnego w portalu Microsoft Imagine oprogramowania wyłącznie do celów dydaktycznych oraz naukowych w rozumieniu zasad określonych w Licencji:

https://imagine.microsoft.com/en-us/About/LicenseAgreement

oraz powinien zapoznać się z zasadami prywatności firmy Microsoft zgodnie z Microsoft Privacy Statement dostępnymi na stronie:

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement/