Office 365

Informujemy, że w związku z podpisanymi umowami z firmą Microsoft, nauczyciele akademiccy oraz studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach mają możliwość uzyskania dostępu do usługi Office 365 w wersji on-line.

Dostęp można uzyskać poprzez rejestrację na stronie https://products.office.com/pl-pl/student/office-in-education z wykorzystaniem uczelnianego adresu e-mail, odpowiednio:

  • studenci w domenie @edu.uekat.pl,
  • nauczyciele akademiccy w domenie @ue.katowice.pl.

Ponadto wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę i pracujący przy stanowiskach komputerowych mają dostęp do licencji ProPlus, umożliwiającej instalację pakietu Office w trybie offline.


Aby skorzystać z usługi Office 365, należy:

  1. Posiadać aktywne konto uczelniane w domenie @edu.uekat.pl (dot. studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach).
  2. Odwiedzić stronę produktu Office 365 i wprowadzić uczelniany adres mailowy.
  3. Wprowadzić kod weryfikacyjny otrzymany drogą mailową.
  4. Zabezpieczyć konto podając pomocniczy adres mailowy lub numer telefonu.