SAS

Dodatkowe oprogramowanie dostępne w ramach procesu dydaktycznego dla pracowników i studentów UE.Procedury pobierania oprogramowania dodatkowego w ramach procesu dydaktycznego - SAS. 

 

UWAGA! Aby móc wypożyczyć oprogramowanie SAS należy posiadać własny nośnik pamięci - dysk zewnętrzny o pojemności co najmniej 50 GB wolnego miejsca w formacie NTFS! Oprogramowanie zostanie przegrane na dysk. Czas oczekiwania - około 2h. 

Procedura obowiązuje tylko wydziały lub katedry, które wykupiły licencje na użytkowanie dostępnego oprogramowania. 

 

  1. Pobrać odpowiednią kartę rejestracyjną w zależności od zamawianego oprogramowania. UWAGA! Należy dokładnie zapoznać się z treścią licencji i używać oprogramowania tylko na użytek własny w celach dydaktycznych zgodnych z programem studiów. 
  2. Wypełnić formularz elektronicznyUWAGA! Studenci po uwierzytelnieniu za pomocą konta w domenie @edu.uekat.pl, aktywują usługę ELMS, wciskając klawisz WŁĄCZ. Jeżeli usługa była już aktywowana wcześniej, należy przejść dalej. 
  3. Z wypełnioną kartą zgłosić się do pokoju 4/15 CNTI w Centrum Informatycznym.
  4.  Dokonać instalacji oprogramowania na komputerze docelowym użytkownika przestrzegając warunków licencji oraz używając numerów seryjnych otrzymanych wraz z oprogramowaniem. 
  5. Z dniem wygaśnięcia licencji, bądź rezygnacją ze studiów, należy odinstalować oprogramowanie oraz zniszczyć wszystkie kopie, nośniki, a także usunąć korespondencję elektroniczną z numerami seryjnymi, kluczami aktywacyjnymi, odnośnikami i hasłami do plików instalacyjnych.