SAS

UWAGA! Centrum Informatyczne umożliwia udostępnianie oprogramowania online! Po włączeniu usługi ELMS, należy wysłać prośbę o udostępnienie wybranego oprogramowania na oprogramowanie@uekat.pl.


Dodatkowe oprogramowanie dostępne w ramach procesu dydaktycznego dla pracowników i studentów UE. 


Procedury pobierania oprogramowania dodatkowego w ramach procesu dydaktycznego - SAS. 

  1. Wypełnić formularz elektronicznyUWAGA! Studenci po uwierzytelnieniu za pomocą konta w domenie @edu.uekat.pl, aktywują usługę ELMS, wciskając klawisz WŁĄCZ. Jeżeli usługa była już aktywowana wcześniej, należy przejść dalej. 
  2. Wysłać prośbę o oprogramowanie z konta uczelnianego na oprogramowanie@uekat.pl.
  3. Dokonać instalacji oprogramowania na komputerze docelowym użytkownika przestrzegając warunków licencji oraz używając numerów seryjnych otrzymanych wraz z oprogramowaniem. 
  4. Z dniem wygaśnięcia licencji, bądź rezygnacją ze studiów, należy odinstalować oprogramowanie oraz zniszczyć wszystkie kopie, nośniki, a także usunąć korespondencję elektroniczną z numerami seryjnymi, kluczami aktywacyjnymi, odnośnikami i hasłami do plików instalacyjnych.