SPSS

Dodatkowe oprogramowanie dostępne w ramach procesu dydaktycznego dla pracowników i studentów UE.Procedury pobierania oprogramowania dodatkowego w ramach procesu dydaktycznego.

W pokoju 4/15 CNTI dostępne są do pobrania nowe kody instalacyjne do oprogramowania SPSS.

UWAGA! Aby móc wypożyczyć oprogramowanie SPSS należy posiadać własny nośnik pamięci - pendrive o pojemności co najmniej 5 GB wolnego miejsca w formacie NTFS!  

UWAGA! Centrum Informatyczne umożliwia udostępnianie oprogramowania online!

Procedura obowiązuje tylko wydziały lub katedry, które wykupiły licencje na użytkowanie dostępnego oprogramowania. 

 

  1. Proszę wypełnić formularz elektronicznyUWAGA! Studenci po uwierzytelnieniu za pomocą konta w domenie @edu.uekat.pl, aktywują usługę ELMS, wciskając klawisz WŁĄCZ. Jeżeli usługa była już aktywowana wcześniej, należy przejść dalej.  
  2. Pobrać kartę rejestracyjną (EN Version). UWAGA! Należy dokładnie zapoznać się z treścią licencji i używać oprogramowania tylko na użytek własny w celach dydaktycznych zgodnych z programem studiów. Kartę rejestracyjną należy wypełnić ponownie w przypadku przedłużenia licencji.
  3. Z wypełnioną kartą zgłosić się do pokoju 4/15 CNTI w Centrum Informatycznym, w celu wypożyczenia oprogramowania. 
  4. Dokonać instalacji oprogramowania na komputerze docelowym użytkownika przestrzegając warunków licencji oraz używając numerów seryjnych otrzymanych w pokoju 4/15 CNTI. 
  5. Z dniem wygaśnięcia licencji, bądź rezygnacją ze studiów, należy odinstalować oprogramowanie oraz zniszczyć wszystkie kopie, nośniki, a także usunąć korespondencję elektroniczną z numerami seryjnymi, kluczami aktywacyjnymi, odnośnikami i hasłami do plików instalacyjnych.