SPSS

Dodatkowe oprogramowanie dostępne w ramach procesu dydaktycznego dla pracowników i studentów UE.Procedury pobierania oprogramowania dodatkowego w ramach procesu dydaktycznego.

 

UWAGA! Aby móc wypożyczyć oprogramowanie SPSS należy posiadać własny nośnik pamięci - pendrive o pojemności co najmniej 4 GB wolnego miejsca.  

Procedura obowiązuje tylko wydziały lub katedry, które wykupiły licencje na użytkowanie dostępnego oprogramowania. 

 

  1. Pobrać odpowiednią kartę rejestracyjną w zależności od zamawianego oprogramowania. UWAGA! Należy dokładnie zapoznać się z treścią licencji i używać oprogramowania tylko na użytek własny w celach dydaktycznych zgodnych z programem studiów.
  2.  Wypełnić formularz elektronicznyUWAGA! Powyższy formularz dotyczy wszystkich aplikacji, które są udostępniane na UE. Jeżeli był on już wcześniej wypełniany w celu uzyskania innego oprogramowania, nie należy wypełniać go ponownie. 
  3. Z wypełnioną kartą zgłosić się do pokoju 7/20 CNTI w Centrum Informatycznym, w celu wypożyczenia nośnika z oprogramowaniem. 
  4. Dokonać instalacji oprogramowania na komputerze docelowym użytkownika przestrzegając warunków licencji oraz używając numerów seryjnych otrzymanych w pokoju 7/20 CNTI. 
  5. Po dokonaniu instalacji oprogramowania nośnik zwrócić w pokoju 7/20 CNTI w Centrum Informatycznym, do 7 dni od jego otrzymania. 
  6. Z dniem wygaśnięcia licencji, bądź rezygnacją ze studiów, należy odinstalować oprogramowanie oraz zniszczyć wszystkie kopie, nośniki, a także usunąć korespondencję elektroniczną z numerami seryjnymi, kluczami aktywacyjnymi, odnośnikami i hasłami do plików instalacyjnych.