SPSS

Dodatkowe oprogramowanie dostępne w ramach procesu dydaktycznego dla pracowników i studentów UE.Procedury pobierania oprogramowania dodatkowego w ramach procesu dydaktycznego.

 

UWAGA! Aby móc wypożyczyć oprogramowanie SPSS należy posiadać własny nośnik pamięci - pendrive o pojemności co najmniej 5 GB wolnego miejsca w formacie NTFS!  

Procedura obowiązuje tylko wydziały lub katedry, które wykupiły licencje na użytkowanie dostępnego oprogramowania. 

 

  1. Pobrać kartę rejestracyjną (EN Version). UWAGA! Należy dokładnie zapoznać się z treścią licencji i używać oprogramowania tylko na użytek własny w celach dydaktycznych zgodnych z programem studiów.
  2. Wypełnić formularz elektronicznyUWAGA! Studenci po uwierzytelnieniu za pomocą konta w domenie @edu.uekat.pl, aktywują usługę ELMS, wciskając klawisz WŁĄCZ. Jeżeli usługa była już aktywowana wcześniej, należy przejść dalej.
  3. Z wypełnioną kartą zgłosić się do pokoju 4/15 CNTI w Centrum Informatycznym, w celu wypożyczenia oprogramowania. 
  4. Dokonać instalacji oprogramowania na komputerze docelowym użytkownika przestrzegając warunków licencji oraz używając numerów seryjnych otrzymanych w pokoju 4/15 CNTI. 
  5. Z dniem wygaśnięcia licencji, bądź rezygnacją ze studiów, należy odinstalować oprogramowanie oraz zniszczyć wszystkie kopie, nośniki, a także usunąć korespondencję elektroniczną z numerami seryjnymi, kluczami aktywacyjnymi, odnośnikami i hasłami do plików instalacyjnych.