Statistica

Dodatkowe oprogramowanie dostępne w ramach procesu dydaktycznego dla pracowników i studentów UE.

UWAGA! Aby móc wypożyczyć oprogramowanie Statistica należy posiadać własny nośnik pamięci - pendrive o pojemności co najmniej 4 GB wolnego miejsca.  

 

W przypadku problemów z działaniem oprogramowania Statistica, prosimy o sprawdzenie czy program antywirusowy nie dodaje jednego z plików Statistici do kwarantanny. Tutaj można znaleźć instrukcję jak poprawnie skonfigurować program F-Secure.

 

Procedury pobierania oprogramowania dodatkowego w ramach procesu dydaktycznego - Statistica.

 

  1. Wypełnić formularz elektroniczny. UWAGA! Studenci po uwierzytelnieniu za pomocą konta w domenie @edu.uekat.pl, aktywują usługę ELMS, wciskając klawisz WŁĄCZ. Jeżeli usługa była już aktywowana wcześniej, należy przejść dalej.
  2. Wypełnić formularz bezpośrednio na stronie firmy StatSoft UWAGA: W formularzu koniecznie należy podać uczelniany adres pocztowy. Po wypełnieniu formularza istnieje możliwość wydrukowania karty rejestracyjnej  UWAGA! Należy dokładnie zapoznać się z treścią licencji i używać oprogramowania tylko na użytek własny w celach dydaktycznych zgodnych z programem studiów. 
  3. Z wypełnioną kartą rejestracyjną (pobraną w pokoju 7/20 CNTI lub wydrukowaną samodzielnie w p.2) i dowodem tożsamości zgłosić się do pokoju 7/20 CNTI w Centrum Informatycznym, w celu weryfikacji danych.
  4. Po zweryfikowaniu danych możliwe będzie wypożyczenie płyty z oprogramowaniem. Płyta wypożyczana jest na okres tygodnia kalendarzowego. Należy bezzwłocznie po zainstalowaniu oprogramowania zwrócić płytę nośnik do Centrum Informatycznego. 
  5. Dokonać instalacji oprogramowania na komputerze docelowym użytkownika przestrzegając warunków licencji oraz używając numerów seryjnych otrzymanych pocztą elektroniczną. 
  6. Z dniem wygaśnięcia licencji, bądź rezygnacją ze studiów, należy odinstalować oprogramowanie oraz zniszczyć wszystkie kopie, nośniki, a także usunąć korespondencję elektroniczną z numerami seryjnymi, kluczami aktywacyjnymi, odnośnikami i hasłami do plików instalacyjnych.