Baza ofert praktyk

Studenci - poszukując ofert praktyk - dzięki działalności Centrum Karier i Współpracy z Absolwentami mogą korzystać z:

  • stałych oferty praktyk u Partnerów Programu Krajowych Praktyk Studenckich, które prezentujemy w Bazie poniżej, a także 
  • czasowych ofert praktyk, które publikujemy wśród ofert rekrutacyjnych.

Baza stałych ofert praktyk z podziałem na kierunki studiów

Bezpieczeństwo w biznesie

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Ekonomia

European Master’s in Customer Relationship Marketing (MERCURI)

Finanse i ekonomia biznesu

Finanse i rachunkowość

Finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia

Gospodarka i zarządzanie publiczne

Gospodarka miejska i nieruchomości

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka turystyczna

Informatyka

Informatyka i ekonometria

International Business Studia w języku angielskim

International Master in Intercultural Business (MAGELLAN)

Logistyka / Logistyka w biznesie / Logistyka (tytuł zawodowy inżyniera)

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Prawo w zarządzaniu

Przedsiębiorczość i finanse

Rachunkowości i podatki

Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA)

Zarządzanie

Zarządzanie publiczne