Asystent studenta niepełnosprawnego poszukiwany


Wszystkich studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którzy mają czas i chcą komuś pomóc (lub sami wiedzą o studentach Naszej Uczelni, którzy potrzebują pomocy) zapraszamy do współpracy. Aby zostać asystentem osoby niepełnosprawnej nie musisz mieć żadnego doświadczenia ale powinieneś wykazać się sumiennością, obowiązkowością oraz wrażliwością na potrzeby innych. Praca asystenta polega na pomocy w robieniu notatek dla osób, które mają problemy z notowaniem oraz szybkością notowania, czasami jest to pomoc osobie słabowidzącej, pomoc w poruszaniu się osobie na wózku inwalidzkim, pomoc w kontaktach z Dziekanatem itp. Jeżeli w Twojej grupie niepełnosprawny student potrzebuje pomocy wtedy możesz połączyć swoje studia z pomocą koledze/koleżance i przy okazji troszkę zarobić.


Dopuszczamy możliwość bycia asystentem osoby niepełnosprawnej przez inne osoby, które np. już wcześniej pomagały innym w taki sposób oraz rodzinie lub bliskim osoby niepełnosprawnej.

Asystent podpisuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach umowę zlecenie na cały semestr. W trakcie semestru uczęszcza na zajęcia wraz ze studentem niepełnosprawnym, któremu został przypisany i pomaga mu w uczestnictwie w zajęciach (według potrzeb wynikających z jego niepełnosprawności). Praca zostaje rozliczana po przedstawieniu harmonogramu-ewidencji godzin pracy (po każdych zajęciach wykładowca podpisuje taką ewidencję jako dowód wykonanej pracy).


 Jeśli jesteś zainteresowany to:

- prześlij nam swoje CV oraz umotywowane podanie-dlaczego chciałbyś zostać asystentem osoby niepełnosprawnej na adres mailowy: anita.kaminska@ue.katowice.pl lub pocztą na adres:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
ul. 1 Maja 50
40-287 Katowice
z dopiskiem Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych


Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

- 32 257-79-61
anita.kaminska@ue.katowice.pl
- pok. 107 w budynku A