Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Wyjazdy m.in. dla studentów posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równorzędne)


Serdecznie zapraszamy,
wszystkich studentów, do skorzystania z wyjazdu i dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Program daje możliwość wyjazdu na studia i praktykę.

Wszystkie informacje dotyczące programu dostępne tutaj

Osoba do kontaktu:

Marta Koziarz
Dział Programów Międzynarodowych
Biuro Współpracy Międzynarodowej
budynek N, p. 329
tel. 32 257 7125
e-mail: marta.koziarz@ue.katowice.pl