Projekt "Aktywne osoby z niepełnosprawnościami"


Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie organizowanym przez Tyflopunkt Katowice,
którego celem jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa, poprawa sytuacji osobistej, zwiększenie możliwości zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym z niepełnosprawnością wzroku, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego.

Co zyskują uczestnicy?
- wsparcie tyflospecjalisty, psychologa, doradcy ds. predyspozycji zawodowych,
- udział w szkoleniach zawodowych oraz stypendium szkoleniowe,
- płatny 3-miesięczny staż zawodowy,
- wsparcie w aktywnym poszukiwaniu i znalezieniu pracy.

Więcej informacji:
katowice@szansadlaniewidomych.org
lub
Fundacja Szansa dla Niewidomych
Tyflopunkt Katowice
32 7869506 lub 881945747