Projekt „Aktywni, kompetentni, zatrudnieni - program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy"


Szanowni Państwo,
Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnością do udziału w projekcie aktywizacyjnym współfinansowanym ze środków PFRON - „Aktywni, kompetentni, zatrudnieni - program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy".

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z województw małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. W ramach projektu przewidziano zastosowanie zintegrowanych działań, które przyczynią się do zmiany lub podniesienia kwalifikacji zawodowych.
Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
 - spotkania z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy;
 - możliwość uczestnictwa w poradnictwie specjalistycznym - m.in. porady prawnika lub terapeuty; 
 - udział w warsztatach z zakresu kompetencji miękkich (komunikacja, motywacja, przedsiębiorczość);
 - udział w szkoleniach zawodowych;
 - udział w płatnych, trzymiesięcznych stażach zawodowych.

 Termin realizacji projektu: 01.04.2017 - 31.03.2018
 
Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie wszystkie osoby, które spełniają następujące kryteria:

 - są aktualnie nieaktywne zawodowo,
 - są osobami niepełnosprawnymi z lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności,
 - w wieku produkcyjnym,
 - zamieszkują teren jednego z województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego,
 - są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu.
Urszula Jajko Fundacja Sustinae Tel.: +48 734 171 561
urszula.jajko@fundacjasustinae.org
www.fundacjasustinae.org