PROJEKT PFRON „Nowoczesna rehabilitacja kluczem do zwiększenia samodzielności osób z dysfunkcjami wzroku”


PROJEKT PFRON „Nowoczesna rehabilitacja kluczem do zwiększenia samodzielności osób
z dysfunkcjami wzroku”

Projekt ma na celu podniesienie poziomu samodzielności osób z dysfunkcjami wzroku poprzez nowoczesną i spersonalizowaną rehabilitację. Pozwoli ona beneficjentowi wyjść z bierności
i wykluczenia cyfrowego. W ramach zajęć prowadzonych podczas realizacji projektu osoby niewidome nauczą się m.in.: tego jak mogą samodzielnie poruszać się komunikacją miejską, załatwiać sprawy
w urzędach, bankach, rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz korzystać z dobrodziejstw cywilizacji. 

W projekcie beneficjent będzie miał do wyboru 20 modułów w ramach, których fundacyjni tyflospecjaliści będą prowadzić zajęcia. Są to: świat dotyku i dźwięku, dom, kuchnia, zdrowie, tyflosport, tyfloinformatyka, tyfloedukacja, niewidomy poliglota, mobilność, uprawnienia, kultura, hobby, tyfloturystyka, autoprezentacja, nowoczesne technologie, motywacja, dostępność, świadomy klient, rozwój umiejętności manualnych, aktywność społeczna.

Dla każdego beneficjenta przygotowany jest indywidualny plan działania, w ramach, którego będą realizowane działania w projekcie.

Realizator poszukuje pełnoletnich beneficjentów, którzy posiadają aktualne orzeczenie
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności o symbolu 04-O.

Każda z zainteresowanych osób zostanie poproszona o wypełnienie ankiety, która pozwoli ocenić stopień jej samodzielności, motywacji i zrehabilitowania. Na jej podstawie zostanie dokonany wybór osób, które najbardziej potrzebują usamodzielnić się w procesie aktywnej rehabilitacji.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o kontakt pod numerem telefonu:
881-945-747,

pod adresem mailowym:
martyna.smolarz@szansadlaniewidomych.org

lub osobiście
w Tyflopunkcie w Katowicach przy placu Grunwaldzkim 8-10/118

 

ULOTKA PROJEKTU