Przedstawiciele Uczelni na konferencji Pełno(s)prawny Student


Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie, zorganizowała X edycję Ogólnopolskiej Konferencji "Pełno(s)prawny Student". Konferencja odbyła się w dniu 7 grudnia 2016 (środa) w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Już po raz 4 byli tam przedstawiciele naszej Uczelni Dr Maria Gorczyńska Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Anita Kamińska.

Coroczne spotkanie służą nawiązywaniu relacji pomiędzy całym środowiskiem akademickim oraz omówieniu najważniejszych problemów dostępności wykształcenia wyższego dla osób z niepełnosprawnościami.

W tym roku najważniejszym punktem konferencji był temat dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia - analiza aktualnej sytuacji i panel dyskusyjny z udziałem przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.