Spotkanie Pełnomocników i Pracowników ds. Osób Niepełnosprawnych


W dniu 9 grudnia (piątek) 2016r. odbyło się już 3 spotkanie Pełnomocników oraz Pracowników Biur ds. Osób Niepełnosprawnych największych Uczelni Ekonomicznych w Polsce.
Tym razem przedstawiciele Uczelni spotkali się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Naszą Uczelnię reprezentowała Anita Kamińska, na co dzień zajmująca się obsługą osób niepełnosprawnych.

Na spotkaniu poruszono i omówiono następujące kwestie:
- Porozumienie międzyuczelniane – przykład Krakowa – Prof. dr hab. Janina Filek Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
- Możliwość stworzenia biblioteki cyfrowej uczelni ekonomicznych – prezentacja istniejących możliwości – mgr Dorota Wojewoda, kustosz, Kierownik Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UE Poznań,
- Kwestia dostępu do zasobów bibliotecznych - dostosowanie zasobów do studentów niedowidzących i niewidzących,
- Asystent osoby niepełnosprawnej - wymagania, zakres czynności i odpowiedzialność,
- Możliwość finansowania z dotacji wyjazdów studentów niepełnosprawnych w aspekcie integracji środowiska studenckiego,
- Wsparcie dla niepełnosprawnych słuchaczy studiów podyplomowych - regulacje prawne, doświadczenia praktyczne,
- Organizowanie szkoleń i kursów przez uczelnie dla niepełnosprawnych z regionu – rola BON,
- Możliwość wsparcia finansowego poza dotacją ministerstwa.