Stypendium im. Bogny Olszewskiej

Pierwsza edycja


     Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, wraz z Fundacją Nieograniczona im. Bogny Olszewskiej zaprasza do udziału w pierwszej edycji stypendium.

Beneficjentami stypendium mogą być osoby młode między 21-30 rokiem życia, które są zainteresowane sztuką współczesną, działające na rzecz osób zagrożonych szeroko rozumianym wykluczeniem.
Celem inicjatywy jest rozwój działań w tym obszarze.
Na program stypendium będzie się składał trzymiesięczny staż w Muzeum, wizyty studyjne w organizacjach partnerskich oraz opracowanie przez stypendystę/stkę autorskiego programu animacyjnego w oparciu o zasoby Muzeum. W ramach stypendium zostaną również pokryte koszty pobytu i utrzymania w Warszawie.

Stypendium zostało objęte Honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rekrutacja do stypendium trwa do końca grudnia 2017r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Fundacji.

Serdecznie Zapraszamy!