Szkolenie 22 października 2019

Podziękowanie


Szanowni Państwo,

Wszystkim Uczestnikom szkolenia"Wsparcie procesu kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnością", które odbyło się w dniu 22 października 2019 w Auli A, chcemy serdecznie podziękować przede wszystkim za liczne przybycie, merytoryczną dyskusję i cenne uwagi.

Wyrażamy nadzieję, że szkolenie to było okazją do wymiany doświadczeń i  lepszego zapoznania się z ofertą uczelni w zakresie dostosowania procesu kształcenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Łącznie w dwóch edycjach szkolenia (18 stycznia oraz 22 października 2019r.) wzięło udział 240 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Dr Maria Gorczyńska, prof.UE
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych 
oraz 
Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych