Szkolenie dla nauczycieli akademickich za nami

18 stycznia 2019r. godz. 10:00-15:00 Aula CNTI


 W dniu 18 stycznia 2019r. z inicjatywy Pani dr Marii Gorczyńskiej Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i uczelnianego psychologa Pani Moniki Korczak, odbyło się szkolenie dla nauczycieli akademickich naszej uczelni.

Tematem szkolenia było wsparcie procesu kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnością.

JM Rektor dr hab. Robert Tomanek, prof. UE
, powitał wszystkich przybyłych pracowników oraz wprowadził w tematykę szkolenia i celowość organizacji tego typu szkoleń.
Pierwszą część szkolenia poprowadziła Pani Dr Maria Gorczyńska, która zapoznała uczestników z ofertą Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, przedstawiła również możliwości wsparcia oraz wskazówki przydatne do pracy z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Drugą część szkolenia prezentowała Pani psycholog Monika Korczak, która na co dzień wspiera społeczność uczelni w rozwiązywaniu rozmaitych problemów. W tym bloku zapoznano uczestników z podstawowymi objawami najczęściej występujących chorób i zaburzeń psychicznych, które występują lub mogą wystąpić wśród studentów i doktorantów. 

W szkoleniu wzięło udział 122 pracowników naukowych naszego Uniwersytetu. 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i wypełnienie ankiet, które pomogą nam dobrać w przyszłości odpowiednie tematy szkoleń.

Już wkrótce kolejna edycja szkolenia.
Serdecznie zapraszamy, na uczestników czekają certyfikaty.